Gmina Puszcza Mariańska

Gmina Puszcza Mariańska położona jest w południowo-zachodniej części Mazowsza, w odległości 50 km od Warszawy i 80 km od Łodzi. Gmina ta tworzy wraz z Mszczonowem, Żyrardowem, gminą Wiskitki i Radziejowice powiat żyrardowski. Największymi miejscowościami są w kolejności: Bartniki, Grabina, Radziwiłłów, Puszcza Mariańska, Kamion i Budy Zaklasztorne. Największym bogactwem gminy jest niepowtarzalna przyroda. Ponad 1/3 terenów zajmują wyróżniające się szczególną malowniczością i różnorodnością krajobrazu lasy, stanowiące pozostałości dawnej Puszczy Bolimowskiej, Miedniewickiej i Korabiewickiej. Dominują bory sosnowe i mieszane, tworzące mozaikę różnorodnych drzewostanów sosnowych z domieszką brzozy i osiki, rzadziej dębu, lipy, klonu i jesionu. Prawie połowa (48,3%) powierzchni gminy jest objęta ochroną ekologiczną w ramach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Na szczególną uwagę zasługują polany Puszczy Bolimowskiej, niespotykane nigdzie w środkowej Polsce rozległe, śródleśne, podmokłe łąki i pastwiska. Na terenie gminy znajduje się Rezerwat leśny "Puszcza Mariańska", bogaty w przepiękną florę.

W Puszczy Mariańskiej w 1673 roku powstał pierwszy w Polsce zakon męski - Zgromadzenie Księży Marianów. To tu polowania urządzali królowie polscy, to tu walczono o Polskę w Powstaniu Styczniowym oraz w trakcie I i II wojny światowej, a w czasach pokoju na wypoczynek i w poszukiwaniu natchnienia przybywali artyści, naukowcy i politycy.

Więcej informacji o Gminie Puszcza Mariańska: www.puszcza-marianska.pl

:
:
Brak wydarzeń w wybranym okresie
I LOVE MSZCZONÓW
KRAINA JEZIORKI