Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowo - rekreacyjnego OSiR Mszczonów

Wypożyczalnia rowerów i kijków nordic walking czynna:

maj – wrzesień codziennie w godz. 10.00 - 20.00,

październik codziennie w godz. 10.00 - 18.00

Wypożyczalnia kompletów do narciarstwa biegowego czynna:

w okresie zimowym w godz. 10.00 - 18.00

(aktualnie nieczynna z powodu niewystarczającej grubości pokrywy śnieżnej)

 

 1. Wypożyczany sprzęt jest własnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.
 2. Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 3. Aby wypożyczyć sprzęt należy:
 • przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik informacji turystycznej spisze dane,
 • być osobą pełnoletnią i trzeźwą,
 • podpisać umowę na wypożyczenie sprzętu, oznaczającą akceptację warunków wypożyczalni,
 • wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie użytkowania sprzętu,
 1. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt.
 2. Zabrania się przekazywania sprzętu osobom trzecim.
 3. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni.
 4. W przypadku pozostawienia wypożyczonego sprzętu poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.
 5. Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu jego wypożyczenia do czasu zwrotu.
 6. W przypadku kradzieży sprzętu wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie przedstawić zaświadczenie o kradzieży w OSiR Mszczonów.
 7. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego sprzętu w kwocie: rower dziecięcy - 650 zł, rower dla dorosłych - 700 zł, kijki nordic walking - 150 zł, narty biegowe - 250 zł, obuwie do nart biegowych - 150 zł, kije do nart biegowych - 100 zł.
 8. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Kaucja zwrotna za wypożyczenie sprzętu wynosi: rower - 100 zł, kijki nordic walking - 20 zł, komplet do narciarstwa biegowego - 50 zł.
 10. Na czas wypożyczenia zatrzymujemy kaucję i sporządzamy umowę.
 11. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 12. Sprzęt można wypożyczyć maksymalnie na czas funkcjonowania wypożyczalni w danym dniu, zgodnie z obowiązującymi godzinami otwarcia tzn. sprzęt musi być zwrócony w dniu wypożyczenia. Niezwrócenie go w wyznaczonym terminie będzie skutkowało brakiem zwrotu wpłaconej kaucji oraz powiadomieniem Policji o kradzieży.
 13. Rezerwacja dla grup min. 10 osobowych przyjmowana jest z przynajmniej jednodniowym uprzedzeniem. Osoba rezerwująca powinna potwierdzić rezerwację najpóźniej na godzinę przed umówionym terminem. W przeciwnym razie rezerwacja przestaje obowiązywać.

 

drukujdrukuj

:
:
Brak wydarzeń w wybranym okresie
I LOVE MSZCZONÓW
KRAINA JEZIORKI