Aby otrzymać newsletter bardzo prosimy o wpisanie w poniższe pole swojego .
-
Mazowsze travel
Camperem na Termy   /  
A A A

Camperem na Termy

Miłośników turystyki camperowej zapraszamy na Termy w Mszczonowie, jedynego miejsca w Polsce i jednego z niewielu w Europie, gdzie wykorzystuje się w celach rekreacyjnych słodką wodę termalną o temp. od 26 do 34◦C

Przygotowaliśmy dla Państwa 6 bezpłatnych stanowisk o wymiarach 5m x 4,5m każde z dostępem do energii elektrycznej i wody. Stanowiska znajdują się ma niestrzeżonym parkingu Kompleksu Basenów Termalnych, zamykanym w godzinach nocnych, tj. 22:00 – 7:00.

W godzinach funkcjonowania Kompleksu Basenów Termalnych, tj.  8:30 – 22:00 istnieje możliwość skorzystania z toalety w budynku głównym.

Rezerwacja stanowiska możliwa jest najpóźniej na dzień przed przyjazdem pod nr tel. 46 857 87 81 wew.11 lub e-mail: termy@termy-mszczonow.eu, info@weekendztermami.eu.

 

Zobacz także:

Cennik Kompleksu Basenów Termalnych w okresie maj-wrzesień

Cennik Kompleksu Basenów Termalnych w okresie październik - kwiecień

Wypożyczalnia sprzętu sportowego

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU DLA CAMPERÓW I PRZYCZEP KEMPINGOWYCH

I. ZASADY OGÓLNE

1.Klienci przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do stosowania zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku, przestrzegania obowiązujących regulaminów oraz przepisów przeciwpożarowych.

2.Klienci rozpoczynający pobyt na obiekcie zgłaszają się niezwłocznie do Punktu Informacji Turystycznej w celu dopełnienia stosownych formalności.

3.Ewentualne przedłużenie pobytu należy zgłosić możliwie jak najszybciej w Punkcie Informacji Turystycznej – szczególnie podczas trwania sezonu turystycznego (czerwiec – sierpień).

4.Klienci zachowujący się agresywnie, wulgarnie, zakłócający spokój, łamiący regulaminy mogą zostać usunięci z terenu parkingu.

 

II. POBYT I TROSKA O MIENIE

1.Administrator obiektu udostępnia nieodpłatnie dostęp do energii elektrycznej oraz wody. W godzinach funkcjonowania Kompleksu Basenów Termalnych, tj. 8:30 – 22:00 możliwe jest korzystanie z toalet.

2.Klienci zobowiązani są do zawiadomienia pracownika obsługi o wystąpieniu szkody bądź o zauważonej usterce, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3.Klienci przebywający na terenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych oraz infrastruktury, powstałe z ich winy.

4.Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do strefy basenowej. Pobyt ze zwierzętami na terenie parkingu możliwy jest przy posiadaniu ważnego świadectwa szczepień, kagańca lub smyczy. Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania po nich odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać ani utrudniać wypoczynku innym klientom.

5.Stanowisko dla samochodu, przyczepy kempingowej, campera wskazuje pracownik obsługi.

6.Parking na terenie Kompleksu Basenów Termalnych jest niestrzeżony. W godzinach 22:00 – 7:00 zamykane są bramy wjazdowe, a otwarta pozostaje furtka wejściowa.

7.Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w przyczepach kempingowych oraz camperach rzeczy wartościowe.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkie kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszych zasadach należy każdorazowo uzgadniać z pracownikiem obsługi.

2.W przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub śmierci należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami oraz powiadomić obsługę obiektu.

3.Ważne telefony alarmowe:

Straż pożarna: 998

Pogotowie: 999

Policja: 997

:
:
Brak wydarzeń w wybranym okresie
I LOVE MSZCZONÓW
KRAINA JEZIORKI